Biblia opowiedziana dzieciom


Biblia to księga, której czytanie nie jest łatwe. Tym bardziej dla dzieci, nie rozumiejących szczególnego języka, archaicznego słownictwa oraz trudnych do zapamiętania niezliczonych nazw, imion i wydarzeń, tak bardzo odbiegających od współczesnego nam świata.
"Biblia opowiedziana dzieciom" autorstwa Marie - Noelle Thabut zmienia znaną nam konwencją przedstawienia historii sprzed tysięcy lat. Polecana dla dzieci w wieku szkolnym, świetnie uzupełni wiedzę zdobywaną na lekcjach religii. Z pewnością możemy już nazwać ją książką, a nie księgą, bowiem napisana językiem zbliżonym do używanego obecnie, nie tylko staje się bardziej zrozumiała, ale i w swoisty sposób tłumaczy oryginalne teksty. 

Podział treści na rozdziały również pozwala uporządkować kolejność następujących po sobie wydarzeń, a rodzinne koligacje stają się wyjątkowo łatwe do zapamiętania. 
Czytając historię Abrahama i Sary, dużo łatwiej przychodzi dzieciom zrozumienie pokrewieństwa z ich prawnukiem Józefem, znanym z przypowieści o dwunastu braciach. Kiedy poznajemy losy Mojżesza, mamy możliwość prześledzenia od razu całej jego historii, od momentu uratowania płynącego w wiklinowym koszyku niemowlęcia, aż do słynnego przejścia przez Morze Czerwone czy spisania Dekalogu. 
Co ważne, w każdym z rozdziałów możemy znaleźć nie tylko opowieść o biblijnych wydarzeniach, ale i wytłumaczenie wielu trudnych pojęć. Czym są Tablice Prawa, żydowskie święto Simchat Tora , co oznacza słowo "namaszczony" albo jakie wydarzenie upamiętnia święto Paschy. Te wszystkie informacje są nam podane w sposób ściśle powiązany z czytanym tekstem.

Tekst tej książki świetnie łączy historię z dużą dawką informacji i wyjaśnień. Zapamiętany z lekcji religii Hiob, jest przecież nie tylko człowiekiem mocno doświadczonym przez los, ale i kimś, kto uczy nas pokory i zrozumienia cierpienia. To, co musi przeważnie wytłumaczyć katecheta, tutaj robi za niego autorka. "Wtedy Hiob zrozumiał: Bóg nas kocha i kiedy męczy nas jakaś troska lub cierpienie, musimy schronić się w Jego ramionach i modlić żarliwie, a On doda nam męstwa, którego tak bardzo wtedy potrzebujemy".
Autorka nie obawia się używać również mocno współczesnego słownictwa w przedstawieniu doniosłych wydarzeń. Oto przed nami opowieść o świętym Pawle, o którym pisze, iż "na scenę historii wszedł z wielkim hukiem w chwili kamieniowania św. Szczepana". 
Z pewnością widoczne jest skupienie autorki na dziejach znanych nam ze Starego Testamentu, bowiem samemu życiu i działalności Jezusa na ziemi poświęciła wyłącznie jeden rozdział. Na zakończenie dowiadujemy się również czym są Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy czy Apokalipsa św. Jana, ale to także w wersji skondensowanej. Skrócenie tych ważnych dla każdego katolika wydarzeń i treści sprawia, że Biblia bardziej kojarzy się jako księga pełna historycznych postaci, a same dzieje Syna Bożego pojawiają się lekko w tle. Zwrócenie uwagi na "zakazane" środowiska, z jakich wywodzili się niektórzy uczniowie Jezusa czy przywołanie zarzutów, iż uzdrawiał w szabat, podkreśla z pewnością brak zrozumienia Jego "rewolucyjnych" nauk wśród ówcześnie żyjących ludzi. Mnie osobiście jednak zabrakło kilku wyjaśnień i faktów, jak choćby genezy ustanowienia przeżywanych co roku różnych świąt katolickich, tradycji i znaczenia chrztu, Eucharystii i połączenia jej z wydarzeniami Ostatniej Wieczerzy, czy tez bardziej dogłębnego wytłumaczenia faktu zmartwychwstania oraz szczególnej roli, jaką Chrystus odegrał w życiu każdego z ówczesnych i przyszłych pokoleń. Jednak, być może kiedyś i Nowy Testament zostanie równie ciekawie opisany...

Niekoniecznie/ Warto dać szansę / Polecam/ Polecam jak najbardziej:)

Tytuł: Biblia opowiedziana dzieciom Autor: Marie- Noelle Thabut Wydawnictwo: Promic Oprawa twarda, 196 stron. Logo
Dostępna w księgarni wydawnictwa Promic

Komentarze